Administrator-Blocuri.ro

Activitatea de administrare profesionala de imobile pe care o desfasuam pentru clientii nostri are drept scop diminuarea cheltuielilor asociaţiei si cresterea gradului de confort al locatarilor.

Acestia vor plati mai putin, vor beneficia de servicii de inalta calitate si vor pierde mai putin timp cu problemele care apar in mod curent in cadrul imobilelor de locuit, lasand treaba grea in seama noastra.

Va punem la dispozitie personal acreditat cu studii de specialitate (economisti, tehnicieni, juristi) cu o bogata experienta in domeniul administrarii de imobile, oferindu-va intreaga paleta de servicii aferente acestei activitati:

 • Servicii de administrare financiara
 • Servicii de administrare tehnica
 • Servicii de reparatie si mentenanta
 • Infiintare si modificare asociatii de proprietari
 • Recuperarea restantelor la cotele de cheltuieli comune de la proprietarii cu intarzieri

Formular de contact

MILTON Imob Admin
Administrator Blocuri
Administrator Blocuri
 • 0728.709.707  0741.32.44.32
 • contact@administrator-blocuri.ro
 • Luni - Duminica 09:00 - 21:00

Infiintarea Asociatiilor de Proprietari


Va oferim asistenta juridica pentru infiintarea asociatiei de proprietari (fie prin transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari, fie prin desprinderea de o asociatie mai mare sau infiintarea de noi asociatii).

Conform Legii 196/2018, in scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor legate de partile aflate in proprietate comuna indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu, acestia se pot constitui in asociatii de proprietari cu personalitate juridica.
Prin condominiu se intelege o proprietate imobiliara care este formata din proprietati individuale (apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta) si o proprietate comuna indiviza.
Asadar, un condominiu este un termen care poate defini un bloc de locuinte dar si un tronson, cu una sau mai multe scari, din cadrul acestuia, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna a fiecarui tronson in parte.

Conditii de constituire

Asociatiile de proprietari se pot constitui doar prin hotararea a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor unui condominiu.

In imobilele de locuit care au mai multe scari se pot constitui asociatii de proprietari diferite, fiecare pe una sau mai multe scari cu conditia ca proprietatea comuna sa poata fi delimitata si sa fie posibila repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scari. In acest caz este necesara hotararea adunarii generale care va exprima acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectiva a acestor partilor de proprietate comuna si la drepturile si obligatiile legale care vor continua sa ramana in sarcina tuturor coproprietarilor din toate asociatiile cladirii.
Daca se doreste defalcarea tehnica a consumurilor si repartizarea cheltuielilor comune pe asociatii, precum si modalitatea acestei repartizari, se va solicita avizul furnizorilor de servicii implicati.

Hotararea privind infiintarea asociatiei de proprietari in cadrul adunarii generale poate fi luata cu votul a cel putin doua treimi din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul proprietarilor locuintelor din cadrul condominiului respectiv.
In cazul in care nu este intrunit cvorumul, o noua convocare va avea loc dupa cel putin 5 zile de la data primei intalniri, iar daca nici in cadrul acestei a doua convocari nu se poate lua hotararea de constituire din lipsa cvorumului, se poate programa o a treia convocare in care hotararea privind infiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numarul proprietarilor.


Acordul de asociere a proprietarilor

Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza intr-un proces-verbal al adunarii de constituire intocmit in doua exemplare originale semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul care se va anexa la acord.
Proprietarilor absenti isi pot acorda consimtamantul prin semnarea procesului-verbal in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea.
Acordul de asociere care anexat procesul verbal al adunarii de constituire va cuprinde numele, prenumele si domiciliul proprietarilor, specificarea proprietatii individuale potrivit actului de proprietate, enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietatea comuna si cota-parte din proprietatea comuna ce revine fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta.
Inscrierea ulterioara in noua asociatie a proprietarilor care nu fac parte din aceasta, fie pentru ca nu si-au dat consimtamantul de la bun inceput fie ca au dobandit proprietatea ulterior, se face la cererea acestora prin intocmirea unui act aditional la acordul de asociere, incheiat cu proprietarul interesat, fara alte formalitati.


Adoptarea statutului asociatiei de proprietari

In cadrul adunarii de constituire se prezinta si se adopta statutul asociatiei de proprietari care va cuprinde precizari cu privire la:
 •  denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare
 •  scopul si obiectul de activitate
 •  structura organizatorica, modul de functionare
 •  mijloace materiale si banesti de care poate dispune
 •  repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari
 •  conditiile care trebuie intrunite pentru a se putea dizolva nou-infiintata asociatie de proprietari
 •  dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatii contractuale, etc.